Wycliffe Raamatunkääntäjien ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland -järjestön (SLEF) lähetystyöntekijät Anna ja Magnus Dahlbacka perheineen olivat lähetystyössä vuosina 2005-2017 samburuheimon alueella Keniassa. Nyt perhe asuu Suomessa, sillä lapsien koulu on helpompi järjestää täällä.

“Keniassa työhömme kuului käännösten tarkastusta”, kertovat Anna ja Magnus. Pääasiallisesti  Magnuksen työtehtäviin kuului käännöstyössä avustaminen, johon myös Anna osallistui heidän kahtena viimeisenä työskentelyvuotenaan. Koska samburun kielellä ei ollut aiemmin kirjakieltä, työskenteli Anna pääasiassa kielen kehittämisen parissa. Vuoden 2019 lopulla vietetään samburunkielisen Uuden testamentin julkistamistilaisuutta.

Tällä hetkellä Magnus toimii käännöstyön konsulttina pääosin etätyötä tehden. “Matkustan Keniaan pari kertaa vuodessa auttamaan käännöstiimejä. Seuraava matka on tarkoitus tehdä toukokuun lopulla, jolloin tachoninkielinen Efesolaiskirje käydään läpi”, Magnus kertoo. Kesäkuun alussa muukin perhe suuntaa Keniaan. Anna tekee silloin töitä ilchamuskielen kirjakielen parissa, joka on sukua samburun kielelle.

“Samburun UT on toivon mukaan lehteä lukiessanne mennyt painoon. Käyttöönottojuhla on suunniteltu joulukuulle”, Magnus kertoo. Tiimi on aloittanut jo Vanhan testamentin kääntämisen. “Heidän käsityksensä Jumalan tuntemisesta on täysin muuttumassa. Tähän asti he ovat saaneet rukouksin lähestyä Jumalaa, joka ei ole puhunut heidän kieltään. Nyt Jumala ilmoittaakin heille minkälainen Hän on olemukseltaan”, Magnus iloitsee. Samburujen käsityksen mukaan kukaan ei ole syntinen, jos ei ole tietoinen synnistä. Tämän vuoksi monet eivät näe itseään syntisinä. Raamattu sen sijaan opettaa, Jumalan näkökulman ja totuuden: Kaikki olemme syntiä tehneet, ja olemme Jumalan edessä syyllisiä. Raamattu opettaa myös, että Jeesus kärsi meidän tuomiomme, jotta me saisimme olla vapaita tuomiosta. Tämä tulee muuttamaan samburuyhteisöä!

Teksti on julkaistu myös kesän 2019 Sanalla Sanoen -lehdessä osana isompaa kokonaisuutta.