Marjo, John ja mussaunkielinen Uusi testamentti Mussaulla
30.5.2019.

Marjo ja John Brownie asuivat vuosia Papua-Uudessa-Guineassa ja tekivät raamatunkäännöstyötä Mussaun saarella. Nyt he asuvat Suomessa, Uusi testamentti on valmis, ja Vanhaa testamenttia käännetään. Uuden testamentin käännösvaiheessa Browniet asuivat Mussaun saarella ja tekivät työtä yhdessä tiimin kanssa – tutkien, oppien ja kääntäen Raamattua mussaun kielelle. Koska saarten välillä kuljettiin veneellä, ei ollut tavatonta joutua merihätään. Myös Browniet joutuivat kerran meren armoille työtovereidensa kanssa.

“Onnettomuuden kokeminen lähensi meitä heihin. Tavallaan me Johnin kanssa saimme kokea jotakin, mikä heille yhteisönä on tavallista”, Marjo pohtii. Kiitollisina uudesta mahdollisuudesta he jatkoivat työtä saarella, ja nyt John tekee töitä Suomesta käsin Marjon ollessa eläkkeellä.

Papua-Uuden-Guinean saaret ovat osin internetin saavuttamattomissa, minkä vuoksi tiedonkulku on mutkikasta.

Mussaulla on muutamia ihmisiä, jotka tekevät käännöksiä Vanhan testamentin eri kirjoista, ja työn koordinaattori Dovlyn Ben Aite kerää niitä ajoittain, kirjoittaa ne tietokoneelleen ja lopuksi lähettää ne muistitikulla jonkun mukana veneellä 150 km:n päähän Kaviengin kaupunkiin”, kertoo Marjo. Kaviengin kaupungissa teksti syötetään raamatunkäännöstyössä käytettävään Paratext-ohjelmaan ja lähetetään Johnille Suomeen. Paratext-ohjelma muun muassa auttaa jakeiden ja lukujen jäsentämisessä. “John käy läpi alustavat käännösversiot ja tekee niihin huomautuksia. Lopulta ne päätyvät Dovlynille samalla tapaa kuin edellä on kuvattu – vain päinvastaisessa järjestyksessä”, Marjo kertoo. Tämän jälkeen tekstiä tarkastetaan ja luetaan mussaunkielisille ihmisille vielä useaan otteeseen ennen kuin Vanha testamentti valmistuu.

Mussaun kielelle on tehty Uudesta testamentista myös äänite, jota voi kuunnella kännykällä tai ääniraamatun lukulaitteella. Lisäksi Uusi testamentti on ladattavissa internetistä luettavaksi, Luukkaan evankeliumista on tehty mussaunkielinen elokuva, ja nyt työn alla on Jeesus-elokuva.

Mussau-emiralaiset ovat lähes yksinomaan Seitsemännen päivän adventisteja, joten kirjoilla on aina ollut heille suuri merkitys. “Lukutaito on korkeammalla tasolla kuin joissakin muissa Papua-Uuden-Guinean osissa. On paljon mussaunkielisiä ihmisiä, jotka iloitsevat siitä, että he voivat lukea Jumalan sanaa omalla kielellään, mutta on myös niitä, joiden mielestä äidinkielistä Sanaa ei tarvita”, jatkaa Marjo. Paikallinen kirkko on kautta historian käyttänyt englanninkielistä Raamattua, ja monien mussaulaisten käsitys on, että englannin kielellä on suuri merkitys koulunkäynnissä ja sivistyksessä ylipäätään.

“Monet ovat hankkineet lukutaidon englannin kielellä, jos he ylipäätään osaavat lukea. Sen vuoksi Uuden testamentin kirjoitettu muoto ei välttämättä ole heille tärkeä”, kertovat John ja Marjo Brownie. Mussaunkielisillä lukutaitokursseilla ihmiset ovat kuitenkin saaneet oppia lukemaan myös omalla äidinkielellään. Toisaalta ihmiset mielellään kuuntelevat luettua mussaunkielistä Jumalan sanaa, vaikka itse eivät lukisi. “Olemme kuulleet, että mussaunkielistä Uutta testamenttia luetaan raamattupiireissä ja jopa joskus jumalapalveluksessa, joissa muutoin luetaan aina englanninkielistä Raamattua”, selittävät Browniet.

On siis vaikea sanoa, mikä Raamatun “muoto” on kaikkein merkityksellisin: kirja, digiteksti, äänite vai elokuva. Ei ole vain yhtä tapaa lukea tai tutkia Jumalan sanaa. Merkityksellistä on kuitenkin se, että kaikki voisivat saada kuulla Jumalan sanaa kielellä, jota he todella ymmärtävät, ja tavalla, joka on heille paras. Tärkeintä on, että mikään kieli tai kulttuuri ei ole esteenä Jumalan tuntemiselle.

Teksti: Milka Myllynen

Kuva: Karen Weaver

Katso Tyynenmeren armoilla -video, jossa kerrotaan Marjon ja Johnin jännittävimmistä hetkistä Tyynellämerellä.