Usein täällä Keniassa uskotaan virheellisesti, että äidinkielen käyttäminen opetuksessa johtaa oppijan täydelliseen akateemiseen epäonnistumiseen. Näin ollen lukutaidottomuus kasvaa jatkuvasti yhteisöissä, kun opetus on oppijoille vieraalla kielellä. Siksi BTL (Bible Translation and Literacy Kenia) tekee työtä äidinkielisen oppimisen hankkeessa. Tämä on yksi niistä muutamista lukutaito-ohjelmista Keniassa, jossa lasten (tai ylipäätään oppijoiden) kotikieltä käytetään opetuksessa.

Vuosittain 21. helmikuuta vietetään kansainvälistä äidinkielen päivää. Se on UNESCOn asettama erityinen päivä, jolloin kaikki ihmiset ympäri maailman voivat juhlistaa omaa äidinkieltään. Myös Keniassa Kwalen läänissä pidettyyn juhlaan, joka tietenkin oli ihmisten omalla kielellä, saapui tänä vuonna ihmisiä läänin joka kolkasta juhlistamaan äidinkieltään. Siellä oli niin opettajia ja oppilaita, eri kieliyhteisöjen edustajia kuin myös erilaisia viranomaisia. Jopa läänin aikuiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen johtaja oli paikalla. Suuri osallistujajoukko kertoi siitä, että ihmiset todella rakastavat äidinkieltään.

Jokaisen puhujan viesti sisälsi kotikielellä oppimisen merkityksen ja sen, että kielemme ovat perustana identiteetille, asianmukaiselle kehitykselle ja rauhan rakentamiselle. Kwalen läänin kouluhallinnon edustaja Mangale Ndegwa Chiforomodon (kuvassa) nosti esiin äidinkielen merkityksellisyyden muun muassa rauhanneuvotteluissa ja muistutti, että esimerkiksi hänen äidinkielensä duruma ei tee hänestä tai muista durumaa puhuvista yhtään vähemmän arvokkaita. Chiforomodon muistutti, että kaikki se koulutus ja ne virat, jotka hän on saavuttanut, ovat tulosta kauan sitten aloitetusta koulutuksesta omalla äidinkielellä, durumalla*.

“Lapset tulevat saamaan hyvän ja merkityksellisen koulutuksen, jos he oppivat kotona puhutulla kielellä”, Chiforomodon sanoi. Näin oppijat oppivat ajattelemaan kriittisesti ja analysoimaan tilanteita – mikä on mahdollista vain, jos he voivat ilmaista itseään omalla kielellään. 

 

Teksti: Samuel Zaka

Kirjoittaja on BTL Kenian työntekijä, joka vastaa durumankielisestä oppimishankkeesta.

*Kielellä, jonka puhumista koulussa ei sittemmin enää ole sallittu. (toim. huom.)