Jokaisella tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen. Lhominkielinen esikoulu on yksi askel kohti lhomilasten parempaa koulutusta. 

Nepalissa Sankhuwasabhan piirin maaseudun koulutuksesta vastaava henkilö on kertonut, että äidinkielisen esikouluohjelman avulla lhomikansan pariin ollaan saatu luotua hyvä perusta koulutukselle. “Koulutus on kehityksen tärkein kulmakivi ja siksi prioriteetti”, hän sanoo. Monikieliseen opetukseen perustuva opetus tukee lhominkielisten lasten oppimista ja auttaa alkuun myös nepalin kielen kanssa.

Äidinkielinen esikoulu toimii nyt 14 kylässä lhomien kotiseudulla. “Esikouluohjelma on täyttänyt tietynlaisen aukon, joka oli koulutusjärjestelmässämme. Nyt on kirjoja, materiaalia ja opettajille koulutusta”, sanoo koulutusvastaava ja lisää, että valtion järjestelmä voisi olla parempi. Tällä hetkellä esikoulua ei ole nimittäin kaikkialla ja opetus tapahtuu maan pääkielellä, jota lhomien kaltaiset vähemmistökansat eivät osaa. 

NELHOS (Wycliffe Raamatunkääntäjien kumppanijärjestö) on kouluttanut esikoulun opettajia ja toimittanut lhominkielistä opetusmateriaalia niin esikouluun kuin ensimmäisellekin luokalle. Miten sitten toimitaan uusien opettajien kohdalla? Koulutusvastaavan mukaan pitää rakentaa suunnitelma ja budjetti, joka kattaa opettajankoulutuksen. Yhteistyötä NELHOS -järjestön kanssa halutaan kuitenkin jatkaa, sillä järjestön kokemusta ja ammattitaitoa arvostetaan. Näin voidaan taata parempi koulutus myös tulevaisuudessa.

Koulutusvastaavan mukaan koulutus ei ole ainoa haaste, vaan lhomit kohtaavat myös sosiaalisia haasteita. Työttömyys, terveys ja infrastruktuuri. Niihin on kuitenkin mahdollista tarttua – työelämää voidaan modernisoida ja tuloja kasvattaa, terveystietoutta voidaan levittää ja rakennustekniikkaa opettaa. Kehitykseen tarvitaan kuitenkin myös paremmin koulutettuja nuoria. Tähän haasteeseen vastaa omalta osaltaan äidinkielinen esikoulu.

Se ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta se voi olla ponnahduslauta johonkin suurempaan ja toimia askelmana nepalinkieliseen koulutusohjelmaan.