Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Wycliffe-järjestöt alkoivat lähettää Etiopiaan lähetystyöntekijöitä. Etiopian raamatunkäännöstyön historia ja nykytilanne ovat monella tavalla kuin maailmanlaajuinen raamatunkäännöstyö pienoiskoossa – jos nyt näin voidaan sanoa yli 100 miljoonan ihmisen ja noin 80 kielen maasta!

Raamatun kääntäminen Etiopiassa on tapahtunut useassa aallossa. Ensimmäinen käännös tehtiin varhaisina vuosisatoina, kun hallitsija omaksui kristinuskon valtakuntansa uskonnoksi. Suurimmilla nykykielillä käännöstyötä aloitettiin länsimaisen lähetystyön ”suuren vuosisadan aikana” 1800-luvulla. 1970-luvulle tultaessa lähetystyön näkökulma oli siirtynyt maantieteestä kansanryhmiin. Käännöstyö vähemmistökielille alkoi.

Raamatunkäännöstyö Etiopiassa on viime vuosikymmeninä ollut monenkeskistä yhteistyötä. Länsimaisten lähetystyöntekijöiden rooli oli aluksi suuri. Yleisen koulutustason nousun ja seurakunnan leviämisen myötä työn paikallisuus on jatkuvasti lisääntynyt. Riippuvuus ulkomaalaisista on vähentynyt, ellei jopa kokonaan hävinnyt.

Etiopian raamatunkäännöstyön tulokset, tai niiden puute, kertovat myös globaalia tarinaa. Yhtäältä seurakunta on levinnyt uusiin kansanryhmiin, kun sanoma Kristuksesta on kääntynyt näiden kieleen ja kulttuuriin. Toisaalta osaa valmistuneista käännöksistä ei luultavasti käytetä juuri lainkaan. Etiopiassakin tiedostetaan entistä paremmin, että käännös, joka ei valmistu seurakunnan tarpeeseen tai synnytä seurakuntaa, jää yleensä hyödyttömäksi.

Raamatunkäännöstyö on suuressa osassa Etiopian kielivähemmistöjä johtanut kansankielisen kirjallisen kulttuurin syntyyn. Vuoden 1991 jälkeen kielivähemmistöjen on ollut mahdollista kehittää kouluopetusta omilla kielillään. Raamatunkäännöstyön toimijoiden tähän antama osaaminen on ollut merkittävää. Yli kolmeakymmentä maan kielistä käytetään jo ainakin jossain määrin opetuksessa. 

Vuonna 1999 Wycliffe-järjestöt sitoutuivat Näky 2025 -nimisen päätöslauselman. Se kannusti laajempaan yhteistyöhön, jotta Raamatun kääntäminen voitaisiin aloittaa kaikille käännöstä tarvitseville kielille vuoteen 2025 mennessä. Näky 2025 on ollut suuri menestys järjestöjen toimintatapojen muuttumisen osalta. Käännöshankkeiden määrällinen kasvu on myös ollut ennennäkemätöntä. Maailmanlaajuisesti unelma kaikkien kielten käännösten aloittamisesta ei tule toteutumaan vuoteen 2025 mennessä. Etiopiassa näin on kuitenkin jo tapahtunut! Raamatun kääntäminen on aloitettu kaikilla Etiopiassa puhuttavilla elinvoimaisilla kielillä.

Hannu Sorsamo, Wycliffe Raamatunkääntäjien toiminnanjohtaja

Kirjoitus on kesän 2023 Sanalla sanoen -lehden pääkirjoitus.