Raamatunkäännöstyössä kuuluvat Jumalan Lähetyksen sydänäänet. Suomalaisille tämä on helppo ymmärtää. Suomen kieli on meille nimenomaan ”äidinkieli”, syvimpien tunteiden tulkki. Äidinkielinen Raamattu, luku- ja kirjoitustaito ja suomalaisesta luonnosta ja kansamme vaiheista kaikupohjaa ammentavat hengelliset laulut ja virret ovat niitä rakennuspuita, joilla Kristus on rakentanut täällä Pohjolassa kirkkoaan. Kasvava, vahvistuva ja oman kansansa kulttuuriin juurtuva seurakunta on äidinkielinen seurakunta.

Wycliffe Raamatunkääntäjät on viiden vuosikymmenen ajan avannut ovia raamatunkäännöstyön maailmaan. Moniammatilliset ja monikulttuuriset tiimit rakentuvat osaamisesta, jossa kohtaavat Raamatun tekstien kääntäminen, lukutaitotyö, kielitieteellinen työ, äidinkielisen ja monikielisen koulutuksen kehittäminen sekä äidinkielisen seurakunnan kasvun tukeminen.

Näkymme yhdistää Suomessa kristittyjä yli kirkkojen ja herätysliikkeiden rajojen. Viime vuosina maailmanlaajuinen Wycliffe Global Alliance -verkosto on laajentunut voimakkaasti. Mukaan täysivaltaisiksi raamatunkäännöstyön toimijoiksi on liittynyt kymmeniä kirkkoja eri puolilta maailmaa. Monien niiden resurssit ovat rajalliset, mutta sitoutuminen yhteiseen tehtävään vahva. Muutos haastaa kysymään, mikä on liikkeen suunta?

Wycliffe Raamatunkääntäjissä ymmärrämme tehtäväksemme vahvistaa kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen osallisuutta raamatunkäännöstyössä. Tahdomme jatkossakin lähettää pitkäkestoiseen työhön sitoutuvia lähetystyöntekijöitä. Vahva kielen ja kulttuurin tuntemus ja yhteinen työ paikallisten toimijoiden kanssa luo pohjan ystävyydelle, joka on meille keskeinen arvo.

Muutos on usein hidas ja kulkee eri puolilla maailmaa eri tahtiin. Mutta suunta on peruuttamaton. Kysymme, mikä meidän roolimme kumppanuuksissa on, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea yhteisen näyn toteutumista, strategista johtamista ja lähetystyön toteuttamista yli sadassa maassa vaikuttavien kirkkojen kanssa.

Näkymme omalla kielellä, omassa kulttuurissa ilmaistun Jumalan sanan muuttamista ihmisistä, yhteisöistä ja kansoista on mahdollista toteuttaa vain yhdessä. Armolahjojen moninaisuus tunnistaen, kirkkojen ja lähetysjärjestöjen kesken.

Teijo Peltola

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja

Kirjoitus on kesän 2022 Sanalla sanoen -lehden pääkirjoitus.