Duncan Kasokason viitoittaa tietä muille paikallisille raamatunkäännöstyön konsulteille Papua-Uudessa-Guineassa.

Duncan Kasokason. Kuva: Ling Lam

Duncan Kasokason sai valmiiksi Uuden testamentin käännöksen omalle kielelleen ubirille vuonna 1997. Koska kaikki konsultit olivat ulkomaalaisia, sekä Duncan että Papua-Uuden-Guinean raamatunkäännösyhdistys BTA pitivät tarpeellisena kouluttaa paikallisia konsultteja parempien käännösten ja pysyvyyden vuoksi.

Viitoitettuaan tietä paikalliselle konsultoinnille Duncan haluaa auttaa kääntäjien kouluttamisessa. Yli puolella Papua-Uuden-Guinean 820 kielestä ei ole yhtään raamatunjaetta käännettynä, joten se on eräs kipeimmin raamatunkäännöksiä tarvitsevia maita maailmassa.

BTA:n ensimmäiseksi konsultiksi tuleminen oli Duncanille kuin pensaikon raivausta. Siihen aikaan SIL nimitti konsultteja auttamaan raamatunkäännöstyössä, mutta paikallisille ei ollut tarjolla mitään muodollista konsulttikoulutusta. Sen sijaan Duncan osallistui lyhyelle aloittelijoiden käännöskurssille, jossa hän seurasi miten konsultit tekivät tarkistustyötä. Vaikka hän saattoi tehdä kysymyksiä ja huomauttaa ongelmista kokeneille konsulteille, se tuntui hänen kaltaisestaan paikallisesta harjoittelijasta epämukavalta.

Duncan muistaa auttaneensa ulkomaista konsulttia Ilmestyskirjan kanssa. Konsultti sanoi jotain, jota Duncan ei ymmärtänyt eikä voinut havaita tekstissä. Konsultti kertoi saaneensa kohdan kreikankielisestä alkutekstistä. ”Tunsin olevani osaamaton, koska minulta puuttui riittävät taidot, tieto ja kyky”, Duncan sanoo. Eikä hän voinut kysyä asiasta enempää, koska hän ei tuntenut Raamatun kreikkaa.

Kokemus sai Duncanin pyytämään papuauusiguinealaisille muodollista konsulttikoulutusta. SIL:n osasto otti haasteen vastaan ja etsi ihmisiä, jotka voisivat tarjota sopivaa koulutusta.

Kasvua rukoilemalla

”Jatkoin tarkistuksia ulkomaalaisten kanssa. Opin vaikeuksien kautta, toisten seurassa ja esittämällä kysymyksiä”, Duncan sanoo. ”Mutta kasvoin myös rukoilemalla Jumalan apua. Jonkin ajan kuluttua tulin entistä vahvemmaksi.”

Vuodesta 2002 lähtien Duncan on auttanut ainakin 25:ttä SIL:n, BTA:n tai itsenäisten toimijoiden kielitiimiä konsulttitarkistuksien kanssa sekä omassa maassaan että muualla. Näihin ovat kuuluneet mm. auhelawan, tabon, ogean, maringin ja nobonobin kielten tiimit.

Verkkotapaamisten yleistyttyä Duncan käytti hiljattain zoomia auttaakseen Salomonsaarilla puhutun arosin kielen tiimin työtä. Eräänä maansa kokeneimpana ja halutuimpana konsulttina Duncan auttaa myös kouluttamaan kääntäjiä ja konsultteja.

Duncan pitää itseään myös mentorina. ”Kun työtoverini kääntävät, he kaipaavat aina jotakuta auttamaan ja ohjaamaan heitä. Joskus autan vastaamalla heidän tarpeisiinsa ja antamalla neuvoja kuten isä tai pastori.”

”Konsultiksi tuleminen ei ole vain sitä, että konsultti kehottaa tekemään niin tai näin tai sanoo, missä olisi parantamisen varaa”, Duncan lisää. ”Tutkimme myös Raamattua selvittääksemme tiettyjen sanojen merkityksen. On pysähdyttävä keskustelemaan, niin että Jumalan sana voisi rohkaista kääntäjiä ja tietolähteitä. Meillä on ollut monia haasteita, mutta myös rakkautta ja rohkaisua.”

”Konsulttien odotetaan aina antavan neuvoja ja suuntaa, mutta meillä ei ole vastausta kaikkeen”, Duncan sanoo. Sellaisina aikoina voi hänen mukaansa vain rukoilla: ”Pyhä Henki, sinä olet puolustajamme. Sinä olet auttajamme nyt tässä tilanteessa, kun minulla ei ole resursseja auttaa heitä.”

Vastuuta ja velvollisuutta

Duncan ei unohda Jumalan sanaan liittyvää valtavaa vastuuta. ”Jumalan kunnioittaminen ja Hänen rukoilemisensa auttaa minua olemaan hyvä tarkastustyön mahdollistaja”, hän sanoo. ”On muistettava aina, että Jumalan sanan kääntäminen auttaa ihmisiä uudistamaan elämäänsä ja muuttumaan.”

Duncan arvostaa myös mahdollisuutta auttaa kääntäjätyötovereita kasvamaan ja kehittämään kykyjään. Hän näkee sen oikeastaan velvollisuutenaan, koska hän on saavuttamassa eläkeiän.

”Kun tulin mukaan, päädyin suoraan kääntämiseen ja konsultointiin. Minulla ei ollut muiden tavoin muodollista koulutusta”, Duncan kuvaa. ”Nyt papuauusiguinealaiset pyrkivät tälle tasolle. Etsitään ihmisiä, joilla on hyvät resurssit, ja olen yksi heistä. Koska olen ollut ensimmäinen, pystyin palaamaan kouluttamaan jälkeeni tulevia.”

”Se oli kuin pensaikon raivaamista. Tasoitan tietä tai olen jo tasoittanut sitä. Tässä iässä haluan useampien papuauusiguinealaisten tulevan konsulteiksi ja itseäni paremmiksi.”

”Kiitän Jumalaa niistä, jotka ovat lähteneet auttamaan meitä. En koe olevani tärkeä ihminen. Minä vain autan kääntäjätovereitani olemaan hyviä ihmisiä ja konsultteja tulevaisuudessa. Olen auttamassa ja rohkaisemassa heitä Jumalan minulle antamilla kyvyillä.”

”Kiitos rukouksistanne. Kiitän Jumalaa, joka antanut minulle kyvyn aloittaa tämä. Nyt toiset voivat tulla jatkamaan.”

Teksti: Ling Lam, Wycliffe Global Alliance

Käännös: Riitta Bonny

Lue lisää käännöskonsultoinnista täältä.