Kun koulussa käytetään opetuskielenä lapsen omaa äidinkieltä, jota lapsi ymmärtää ja osaa, lapsi oppii helpommin ja oppimistulokset ovat parempia. Wycliffe Raamatunkääntäjät toteuttaa äidinkielisen perusopetuksen hanketta yhdessä kenialaisen BTL-järjestön (Bible Translation and Literacy) kanssa pokomon, orman, digon ja duruman kieliyhteisöjen parissa. Äidinkieleen perustuvan koulutuksen tavoitteena on luoda osallistava ja tasa-arvoinen koulutus, joka tarjoaa oikeudenmukaisen ja laadukkaan opetuksen vähemmistökieliä puhuville lapsille.

Kehitysmaissa on arviolta 221 miljoonaa lasta, jotka eivät ymmärrä koulussa käytettyä opetuskieltä. Monesti opetus tapahtuu hallitsevalla kansallisella tai kansainvälisellä kielellä – kielellä, jota lapset eivät puhu koulun ulkopuolella. On mahdotonta yrittää käsittää opetettavia asioita tuntemattomalla kielellä. Ennen äidinkielisen oppimisen ohjelmaa aloittivat myös pokomon-, digon- ja durumankieliset lapset koulunkäynnin swahiliksi.

Lapset eivät opi lukemaan sujuvasti ilman omalla kielellä olevaa lukumateriaalia. Vaikka Keniassa on kielipolitiikka, joka tukee äidinkielen käyttöä ja oppimista alaluokilla, on opettajilla vaikeuksia toteuttaa politiikkaa oppikirjojen vähyyden takia.

Osana lukutaito-opetusta pokomon, digon ja duruman kielillä on tuotettu ainakin 21 äidinkielistä kirjaa näille kielille. BTL* on jakanut näitä kirjoja kouluihin yli 10 000 kappaletta.

On huomattu, että äidinkielellä lukemaan oppiminen vähentää koulun keskeyttämistä ja tekee oppimisesta kiehtovampaa, merkityksellisempää ja nautittavampaa. Hankkeen alkaessa vuonna 2015 vain pieni osa lapsista osasi lukea omalla äidinkielellään. Neljä vuotta myöhemmin yli 70% lapsista osaa lukea. Kun lukemisen perusteet opetetaan paikallisella kielellä, voi lapsi käyttää oppimaansa myös toisen kielen oppimiseen, joten myös englannin kielen taito on kasvanut.

Lapset voivat nyt lukea omalla kielellään omasta kotiyhteisöstään vieraiden aiheiden sijaan. Tarinat ovat kasveista, kameleista, vuohista – asioista, joita he näkevät joka päivä. Lapset rakastavat tuttuja asioita täynnä olevia kirjoja. On inspiroivaa nähdä, kuinka opettajat ja yhteisön jäsenet ovat innostuneita äidinkielisestä oppimisesta ja sen kehittämisestä.

 

Samuel Zaka

Kirjoittaja on BTL-järjestössä durumankielisen opetuksen vastaavana.

*Bible Translation and Literacy, Kenia