Wang Nurbu on yksi Chepuwan kylän äidinkielisen esikoulun oppilaista. Luonteeltaan Wang Nurbu on hiljainen ja ujo. Opettajat kokivat aluksi vaikeaksi toimia hänen kanssaan, eikä Wang Nurbu ujoudestaan johtuen päässyt mukaan leikkeihin toisten lasten kanssa. Hitaasti, ystävällisen opetusmetodin ja ymmärrettävän kielen avulla Wang Nurbu muuttui merkittävästi.

Esikoulun vuosittaisen juhlan aikoihin Wang Nurbu kysyi opettajaltaan, saisiko hän esittää jonkin ohjelman juhlassa. Hänen opettajansa, Dawa Lama, opetti pojalle, kuinka esitykseen tulisi valmistautua. Juhlassa Wang Nurbu luki ja kertoi tarinan, jonka hän oli oppinut ensimmäisenä vuotenaan esikoulussa. Pojan vanhemmat olivat todella  yllättyneitä nähdessään Wang Nurbun seisovan ja puhuvan niin monen ihmisen edessä.

“Hän ei ikinä puhu näin kenellekään. Hän on hyvin ujo. Hän ei uskalla tavata tuntemattomia ihmisiä, ja tänään näemme hänen esiintyvän näin. Olen hyvin ylpeä hänestä”, sanoi Wang Nurbun äiti.

“Perhe oli niin onnellinen ja kiitti minua ja Nelhoksen* työntekijöitä tästä [äidinkielisen esikoulun] ohjelmasta”, kertoo Dawa Lama.

Äidinkielinen esikoulu ei ole vain muuttanut koulutuksen tasoa, vaan kehittänyt oppilaiden luonnetta ja käytöstapoja. Lapset ovat oppineet tervehtimään ja laulujen kautta he ovat oppineet kunnioittamisen merkityksen. Ymmärrettävien tarinoiden kautta he ovat oppineet jakamisesta ja välittämisestä.

“Verrattuna aiempaan, tämän äidinkieleen perustuvan esikouluohjelman toteutuksen perusteella, olen nähnyt monien oppilaiden muuttuneen huomattavasti. Tämän metodin avulla he ovat oppineet nopeasti ja heidän itseluottamuksensa on kasvanut paljon. Itse henkilökohtaisesti olen nähnyt heidän pärjäävän paremmin verrattuna muihin oppilaisiin”, selittää Dawa Lama.

Äidinkielinen esikouluohjelma on saanut aikaan positiivista muutosta kaikilla koulutustasoilla sekä antanut moraalista opetusta opiskelijoille.

 

Teksti: Chhejap, Nelhoksen johtaja

Teksti on julkaistu 14.3.2019.

*Nelhos on nepalilainen yhteistyöjärjestö.