Beja ja hänen kolme ystäväänsä: Nadzuwa, Zainab ja Mwaka ovat Miyanin koulun oppilata. Aloittaessaan ensimmäisen luokan vuonna 2018 he eivät osanneet aakkosia eivätkä uskaltaneet sanoa luokassa ajatuksiaan ääneen. 

Nancy, joka oli heidän opettajansa, oli huolissaan siitä, että nämä oppilaat tulisivat kohtaamaan oppimisvaikeuksia. Hän oli kuitenkin osallistunut äidinkielisen oppimisen koulutukseen, jossa oli painotettu sen merkityksellisyyttä, että oppiminen aloitetaan oppilaille tutuista asioista. Niinpä Nancy päätti tarkkailla Bejaa ja hänen ystäviään luokkatilanteissa tästä näkökulmasta.

Useiden havaintojen jälkeen hän päätteli, että lapset eivät aina ymmärtäneet saamiaan englanninkielisiä ohjeita. Nancy päätti lähestyä oppimista uudella tavalla. Hän aloitti lasten oman äidinkielen, duruman, käyttämisen näiden neljän lapsen kanssa. Tämä tilanne oli lapsille uusi ja erilainen. Opettaja kommunikoi heidän kanssaan durumaksi ja heillä oli nyt  englanninkielisistä kirjoista poiketen durumankieliset lukutaitokirjat*.

Luokkatilanne muuttui. Se olikin nyt miellyttävämpi oppilaille: he nauttivat omasta kielestään ja osallistuivat opetukseen. Meni vain muutamia viikkoja, että he oppivat aakkoset tällä itselleen tutulla kielellä. Duruman kieli ei vain mahdollista heille vapaampaa itseilmaisua luokassa vaan tukee myös lukemista muillakin kielillä kuten swahiliksi ja englanniksi.

Teksti: Zaka Samuel

*BTL (Bible Translation and Literacy) Kenia ja Wycliffe Raamatunkääntäjät tekevät yhteistyötä näiden materiaalien tuottamiseksi. Lue lisää.