Kun sateet saapuvat Etiopian eteläosaan, maa muuttuu vehreäksi ja hedelmälliseksi. Kun lapset voivat käydä koulua kielellä, jonka he tuntevat parhaiten, se tuo hyvää sadetta heidän sydämiinsä. 

Etiopian eteläosassa on valmistumassa kaksi raamatunkäännöstä vähemmistökansoille. Etiopian arviolta 120 miljoonasta asukkaasta konsoja on noin puoli miljoonaa ja aleja noin 200 000. Konsonkielisen Raamatun käyttöönottoa juhlittiin helmikuussa 2024. Alenkielisen Raamatun käännöstyöryhmä työskentelee Uuden testamentin viimeisen kirjan, Johanneksen ilmestyksen, parissa.

 Nämä ovat hienoja uutisia. Kiitos Jumalalle!

Tämän uutisen kuuleva ei tule kuitenkaan välittömästi ajatelleeksi sitä, miten ihmiset pystyvät lukemaan Jumalan sanaa.

Siis mitä?

Nuori kirjoitusasu

Kielillämme on tavallisesti ollut kirjoitettu muoto pitkän aikaa. Esimerkiksi suomea on kirjoitettu noin vuodesta 1540 lähtien. Ensimmäisen kattavan kirjoitusjärjestelmän kehitti piispa Mikael Agricola 1500-luvulla. Alen kielellä on sen sijaan ollut kirjoitettu muoto vasta viisi vuotta — vuodesta 2018.

Tämä merkitsee sitä, että monet alet, vaikka he puhuvat kieltään sujuvasti, eivät osaa vielä lukea ja kirjoittaa omaa kieltään. Se on uusi taito. Ei voi olettaa, että ihmiset vain ottaisivat Raamatun käteensä ja lukisivat sitä.

Tämä tuo haasteen sekä kirkolle että koulutukselle.

Kirjoitusjärjestelmä muuttuu

Tilannetta vaikeuttaa entisestään kirjoitusjärjestelmän ongelma. Sekä Konson että Alen alueviranomaiset ovat päättäneet käyttää latinalaisia aakkosia, joilla tämäkin artikkeli on kirjoitettu. Latinalainen aakkosto poikkeaa etiopialaisesta kirjoitusjärjestelmästä, jota aiemmin koulua käyneet konsot ja alet ovat tottuneet lukemaan. He oppivat myös täysin eri kielellä, amharaksi. Amharan kieli on hallinnon työkieli, mutta se ei ole vähemmistön äidinkieli.

Tämän takia raamatunkäännöstyön suunnitelmissa konson ja alen kielille pitää ottaa huomioon myös koulutus.

Suomen ulkoministeriö tukee Wycliffe Raamatunkääntäjien kautta konson ja alen kielillä tapahtuvaa esikouluopetusta, jossa käytetään uutta kirjoitusjärjestelmää.

Ohjelmaan kuuluu opettajien ja hallintovirkailijoiden valmentaminen lukemaan ja kirjoittamaan äidinkielellään ja opetussuunnitelmien ja opetusta tukevien materiaalien kuten lukukirjojen, tarinoiden ja opetuslaulujen kehittäminen näillä kielillä. Tämä auttaa molempia kansanryhmiä kehittämään valmiuksia jatkaa kieltensä opettamista ja kehittämistä pitkällä tähtäimellä ja opettaa nuorempaa lukijoiden ja kirjoittajien sukupolvea käyttämään alea ja konsoa hyvin.

Kirjallisesti merkittävä teos

Tämä on juuri niin järkevää kuin miltä se kuulostaa. Ei ole mielekästä saada uutuuttaan kiiltäviä Raamattuja, joita kukaan ei pysty lukemaan. Kun luotetaan siihen, että Jumala valmistaa ihmisten sydämet ottamaan vastaan uudet käännökset, on varustettava ihmiset taidolla lukea Jumalan sanaa.

Monilla kielillä eri puolilla maailmaa Raamattu on ensimmäinen merkittävä kirjallinen teos. Tästä kuuluu kiitos Wycliffe Raamatunkääntäjien kaltaisten järjestöjen ja niiden paikallisten yhteistyökumppanien ponnistuksille. Ne pyrkivät paitsi saamaan Raamatun kaikkien kansojen käyttöön myös näkemään ihmisten elämän paranevan, kun nämä pystyvät lukemaan ja tutkimaan Jumalan sanan totuuksia päivittäin.

Kiitos Jumalle, että konson- ja alenkieliset Raamatut ovat molemmat kohta valmiita. Rukoilkaa näiden vähemmistökansojen puolesta ja että sadosta tulee hyvä. Iloitaan myös lasten oppimisesta ja muistetaan heitä rukouksin.

Teksti ja kuvat: Marc Secchia

Käännös: Riitta Bonny