Istuin beduiini-isäntieni kanssa tulen äärellä kylmänä ja tuulenpuuskaisena iltana. Rupattelimme monista aiheista, muun muassa paikallisesta politiikasta. Uutisissa oli hiljattain kerrottu poliittisesta skandaalista, ja jotkut beduiineista kritisoivat viimeisintä korkean tason poliitikkoa, joka oli jäänyt kiinni lahjusten ottamisesta. Eräs paikalla olevista sanoi: ”Ja tietysti kansakunnan suurimpia ovat ne, jotka ovat sen palvelijoita.” Mitä? Olinko kuullut oikein?

Kun pyysin heitä täsmentämään tätä, miehet selittivät: ”Niin, se on eräs paikallinen sananlasku, mutta valitettavasti johtajamme eivät noudata sitä kovin hyvin.”

Olin hämmästynyt, sillä sananlasku oli niin selvästi samansuuntainen Uuden testamentin ja erityisesti Jeesuksen opetusten kanssa: ”Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija” (Luuk. 22:26).

Sain pian selville, että paikalliset sananlaskut ovat paljon merkittävämpiä kuin olin aluksi käsittänyt. Monet beduiinit sirottelevat sananlaskuja puheeseensa. Aloin järjestelmällisesti kerätä paikallisia sananlaskuja ja runoutta. Näin tehdessäni törmäsin viisauksiin, joilla oli vastineita Sananlaskujen kirjassa Vanhassa testamentissa sekä muissa Raamatun teksteissä.

Beduiinien sananlaskuRaamatullinen vastine Jakeet
Joka ei työtä tee, ei saavuta mitään.Leivässä pysyy, joka pellollaan pysyy,mieletön se, joka tavoittelee tyhjää.Sananl. 12:11
Paha lähtee kipinästä.Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma.Jaak. 3:5-6
Joka velan takaa, kärsii tappion.Älä tee niiden tavoin, jotka lyövät kättä ja menevät veloista takuuseen.Sananl. 22:26
Seuraa sitä, joka saa itkemään, eikä sitä, joka saa nauramaan.Parempi nuhdella avoimesti kuin vaieta rakkauden nimissä.Sananl. 27:5
Joka unohtaa rikkeen, saa omat anteeksi Jumalalta.Joka vaalii ystävyyttä, unohtaa loukkauksen, joka menneitä kaivelee, menettää ystävänsä.Sananl. 17:9
Väärintekijöiden talo raunioituu.Jumalattoman talo tuhoutuu, oikeamielisen maja kestää.Sananl. 14:11

Siltoja Raamattuun

Kääntäessämme Raamatun kertomuksia tälle yhteisölle huomasimme, että monet beduiinien sananlaskuista auttoivat meitä sanoittamaan kertomuksia. Käytetyt sananlaskut ovat usein lyhyitä ja loppusoinnullisia. Pystyimme käyttämään näitä piirteitä, kun käänsimme Sananlaskujen kirjaa.

Beduiinikulttuurin arvot ja tavat opettaa viisautta toistuvat monissa Sananlaskujen kirjan ajatuksissa ja teemoissa. Beduiineilla on esimerkiksi viisausrunoutta, jossa isä opettaa poikaansa. Sananlaskujen kirjassa (luvuissa 1–7) on samanlaista opastusta viisauteen. Beduiinit kirjoittavat myös mielellään runoja, joissa jokaisen rivin ensimmäinen alkukirjain seuraa aakkosjärjestystä. Samaa tapaa käytetään hepreankielisessä psalmissa 119, Sananlaskujen kirjassa luvun 31 jakeissa 10–31 ja monissa muissa raamatun teksteissä.

Toinen yhdistävä silta on viisauden personointi. Sananlaskuissa viisaus on nainen, vieraanvarainen emäntä, joka kutsuu matkaajia pöytäänsä. ”Viisaus on rakentanut itselleen talon, seitsenpylväisen rakennuksen”, sanotaan Sananlaskujen kirjassa (9:1). Beduiinien kulttuurissa vieraanvaraista ihmistä ylistetään ja arvostetaan suuresti. Vieraanvaraisin ihminen rakentaa seitsenpylväisen tai -paaluisen teltan, koska siinä on eniten tilaa vieraille. Lisäksi vieraanvarainen isäntä tai emäntä pystyttää telttansa lähelle tienristeystä tai näkyvälle paikalle kukkulalle, niin että hän voi kutsua monia vieraita kotiinsa. Sananlaskuissa sanotaan: ”Hän on teuraansa teurastanut, maustanut viinin, kattanut pöydän ja lähettänyt palvelustyttönsä kaupunkiin kuuluttamaan sen kukkuloilta: ‘Oletko kokematon? Tule silloin tänne!’ Ja ymmärtämättömille hän sanoo: ‘Tulkaa, syökää pöytäni antimia, juokaa viiniä, jonka olen itse maustanut.”(Sananl. 9:2–5.) 

Tämä yhdistävä silta ei vain auttanut meitä ilmaisemaan selkeämmin Sananlaskujen kirjan käsitteitä tällä beduiinien murteella, vaan se myös auttoi minua ymmärtämään paremmin näitä viisauteen liittyviä tekstejä. Kun istuin beduiinikodissa ja koin isäntieni ylenpalttisen vieraanvaraisuuden ja anteliaisuuden, arvostin elävämmin Kristusta anteliaana isäntänä.

Beduiineilta oppimassa

Yhdellä beduiinien sananlaskuista on suuri merkitys Uuden testamentin kääntämiselle. Kuulin kerran erään miehen siteeraavan tätä sananlaskua: ”Hän on kuin vuori: jos putoat hänen päälleen, ruhjoudut, jos hän putoaa päällesi, murskaannut.” Kysyin häneltä, mitä sananlasku merkitsi. Mies vastasi: ”Se tarkoittaa ihmistä, jota on mahdoton voittaa. Jos hyökkäät häntä vastaan, hän tuhoaa sinut, ja jos hän hyökkää sinua vastaan, hän tekee sinusta lopun.”

Satuimme juuri samaan aikaan työskentelemään useiden eri kielisten kääntäjien kanssa ja olimme kaikki kääntämässä Luukkaan evankeliumia. Eräs melko haastava teksti oli vertaus viinitarhan vuokraajista evankeliumin luvussa 20. Kun Jeesus on saanut kerrottua vertauksen, uskonnolliset johtajat tajuavat, että se kertoo heistä ja sanovat: ”Ei, ei!” Sitten tekstissä sanotaan:

Jeesus katsoi ihmisiin ja sanoi: “Mitä sitten tarkoittaa tämä kirjoitusten kohta: ‘Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi.’ Kuka ikinä tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja kenen päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa.” (Luuk. 20:17–18)

Beduiinien sananlaskun viisaus auttoi meitä ymmärtämään ja tuomaan selvemmin esiin  Luukkaan evankeliumin jakeiden merkityksen.

Jatkettuamme työtämme havaitsimme, että raamatullisista sananlaskuista oli uskomattoman paljon apua ovien avaajana tässä osassa maailmaa asuville ihmisille. Monet suhtautuvat kristittyihin epäluuloisesti ja kysyvät: ”Miksi puhutte vain Jeesuksesta? Ettekö usko muihin profeettoihin?” Ystävämme voidaan tutustuttaa Raamattuun paljon luonnollisemmalla ja vähemmän uhkaavalla tavalla, kun lähdetään liikkeelle Salomosta ja hänen viisaudestaan. 

Sananlaskuissa on myös paljon asiaa, jolla on merkitystä jokapäiväisen elämän kysymyksissä, kuten opetusta varallisuudesta, ahkeran työn arvosta, rehellisyydestä, siveydestä ja paljosta muusta. Olemme nähneet, että Raamatun sananlaskujen käyttö keskustelun avaajana eettisestä ja vilpittömästä elämästä toimii erinomaisesti ja auttaa jopa siirtymään syvempiin hengellisiin aiheisiin. Monet ystävistämme ajattelevat, että kristityt viettävät holtitonta ja siveetöntä elämää. Näistä raamatun teksteistä kertominen auttaa rikkomaan tätä vakiintunutta kuvaa ja tekee ihmisille helpommaksi kuunnella muita Raamatun kertomuksia ja opetuksia. 

Teksti: Larry C.

Käännös: Riitta Bonny

Kuvat: IMB