Monet Etiopian maaseudun ihmisistä eivät puhu maan valtakieltä, ja hyvä koulutus on siksi monille kielimuurin takana. 

Konson ja alen kielillä on aiemmin tuotettu peruskoulun opetusmateriaalia. Nyt näitä kieliä puhuvat lapset saavat mahdollisuuden aloittaa oppimisen esikoulussa omalla kielellään.

Hanke käynnistyi vuonna 2021 vastoinkäymisten kera. Ensin keväällä opetussuunnitelma muuttui, ja pari kuukautta myöhemmin opetusviranomaiset ilmoittivat, etteivät järjestöt enää saa valmistaa mitään opetusmateriaalia vaan materiaalin tuottaminen kuuluu valtion viranomaisille. Lisäksi korona ja maan epävakaa tilanne haittasivat hankkeen etenemistä.

Järjestöt saavat kuitenkin tuottaa esikoululaisten käyttöön lisämateriaaleja, joten WRK:n paikallisella yhteistyökumppanilla, SIL Etiopialla, on tässä toimintamahdollisuus. Uusi kouluvuosi alkaa syyskuussa, jolloin äidinkielen pilotointi alkaa eskareissa. SIL Etiopialla on kolme pilottikoulua sekä Alessa että Konsossa, joissa näitä äidinkielisiä lisämateriaaleja voidaan antaa eskariluokkien käyttöön ja järjestää opettajille koulutusta.

Teksti ja kuvat: Jouni Mäkelä

Suomen Ulkoministeriö tukee hanketta vuosina 2021–2023.