Barliginkielisen Raamatun käyttöönottojuhlassa esitettiin perinteisiä tansseja. Kuva: Ablaze Media.

Melkein 50 käännöstyövuoden jälkeen Filippiinien vuoristoseudun Barlig-kansalla on nyt koko Raamattu sydämensä kielellä – finalligin kielellä.

Tämä noin 6000 hengen kieliyhteisö sinnitteli sitkeästi itsekseen raamatunkäännöstyön valmiiksi, vaikka prosessin on täytynyt tuntua yhtä pitkältä ja raskaalta kuin ylämäkeen kiipeäminen. Se, mitä he ovat tehneet, ei ole siunannut ainoastaan heidän omaa yhteisöänsä, vaan on myös rohkaiseva esimerkki Jumalan Sanaa odottavalle naapurikieliyhteisölle.

Raamatun kääntäminen Barligissa

Koronaviruspandemian takia finalliginkielisen käännöksen loppuvaiheet olivat täynnä haasteita. Rajoitustoimet kaikkialla Filippiineillä hankaloittivat käännöstyötä, elleivät jopa tehneet sitä mahdottomaksi. Käännöstiimin oli vaikea saada mistään tulostuspaperia tai pahvilaatikoita painetuille Raamatuille, jotka oli määrä viedä Barligin alueelle.

Vaikkakin myöhässä, raamatunkäännöstä juhlittiin vihdoin 28. toukokuuta 2022.

Finalliginkielisen raamatunkäännöksen loppuunsaattamiseen tarvittiin paikallisten lisäksi raamatunkääntäjiä Yhdysvalloista ja Japanista, valtava määrä rukousta ja sekä taloudellista että muuta tukea ympäri maailmaa. Kun ulkomailla olevat ystävät ja tukijat kuulivat juhlasuunnitelmista, päättivät monet heistä tulla paikan päälle jakamaan iloa yhdessä barligilaisten kanssa tuona erityisenä päivänä.

Muista Filippiinien osista ja merten takaa tulleiden vieraiden joukossa oli barligilaisille tuttujakin kasvoja. Dave ja Joan Ohlson (USA) olivat Barligin käännösprojektin alkuunpanijoita. He muuttivat Barligiin vuonna 1975 aloittaakseen käännöstyön sen jälkeen, kun Dave oli tehnyt Barligin alueella kielitutkimuksen.

Kolme barligin kielen kääntäjää (vasemmalta oikealle) Meriam Challiis, Doralyn Challoy ja Veronica Pinos-anja sekä finalliginkieliset Raamatut. Kuva: Ablaze Media.

Vuonna 1982 Davesta tuli Filippiinien SIL:in johtaja. Vastoin omaa tahtoaan he joutuivat lähtemään pois Barligista ja niiden ihmisten luota, joita he olivat oppineet rakastamaan. Heidän ollessaan valmiita siirtymään muualle toinen nuoripari, Takashi ja Aiko Fukuda (Japani) oli saanut tehtäväkseen tulla Barligiin jatkamaan heidän työtään. Tuohon aikaan Fukudat olivat Kadaclanissa, viereisellä kielialueella. He muuttivat Barligiin vuonna 1984. Lisäksi japanilainen kääntäjä Kiyoko Torakawa liittyi heidän tiimiinsä samana vuonna. Vuonna 1999 kanadalaispariskunta Rundall ja Judi Maree lähetettiin paikalle projektin vetäjiksi.

FSS-vaihe

Takashin (tunnetaan nimellä Fukuda San) mukaan suurimman alkutyön olivat tehneet ulkomailta tulleet työntekijät ennen vuotta 2000. Sitten vuonna 2003 perustettiin paikallinen raamattujärjestö FSS (*Filiakia Scripture Society), jotta se ottaisi käännösprojektin hoitaakseen. Syntyi tärkeä, yksimielinen päätös siitä, että barligilaiset kääntäjät jatkavat Raamatun kääntämistä loppuun asti. Niinpä työhön palkattiin kolme paikallista kääntäjää ja heidät koulutettiin jatkamaan kääntämistä Kiyokon ja muiden ulkomailta tulleiden kääntäjien kanssa. Kun finalliginkielinen Uusi testamentti oli saatu valmiiksi vuonna 2004, FSS alkoi heti Vanhan testamentin kääntämisen.

”FSS:n toiminnan alkuvaiheessa Ohlsonit, Fukudat ja Kiyoko Torakawa tuottivat monenlaisia kirjoja Uudesta ja Vanhasta testamentista sekä lukutaidon oppimiseen tarvittavaa materiaalia”, muistelee Fukuda San. ”He olivat toisen kielen kääntäjiä, jotka loivat hyvän pohjan tuleville, äidinkielenään finalligia puhuville kääntäjille.”

Fukuda San oli mielissään nähdessään barligilaisten ottavan projektin haltuunsa. Hän uskoo myös, että maailman kaikki yli 2000 käännösprojektia tullaan viemään loppuun enimmäkseen paikallisten toimesta.

”FSS on hyvä esimerkki paikallisten kääntäjien työstä”, Fukudan San sanoo. ”Heillä on aikaansaava toimikunta, paikallisia kääntäjiä ja yhteisön tuki. Toimikunnan jäsenet ovat tavallisia ihmisiä, kuten paikallisten koulujen opettajia, kunnan työntekijöitä ja maanviljelijöitä. Myös kääntäjät ovat tavallisia ihmisiä, vaikka ovatkin olleet vastuussa rankasta käännösprojektista yli 20 vuoden ajan. Mutta nyt koko Raamattu on saatu käännettyä barligin kielelle.”

Joidenkin mielestä 50 vuotta kestänyt kääntäminen on ehkä sujunut liian hitaasti, mutta Fukuda San on asiasta eri mieltä.

”Voi vaikuttaa siltä, että Jumalan työ on joskus hidasta. Meidän täytyy vain pyytää Herralta (armoa), että voimme kävellä lähempänä Häntä ja saada olla Hänen rinnallaan. Se on Hänen työtään, ei meidän. Meidät kutsutaan osallistumaan Hänen tehtäviinsä.”

*Filiakia on sanan finallig kantasana.

Dave Ohlson (toinen vasemmalta), Fukuda San (äärimmäisenä oikealla) ja kaksi Barligin kylän vanhinta yhteiskuvassa julkistamisjuhlan jälkeen (Kuva: Fukuda Sanin Facebook-sivu)

Raamatun kääntäminen Barligin alueella

Barligilaiset ovat kääntäneet koko Raamatun omalle kielelleen, mutta heidän työnsä ei silti ole vielä päättynyt.

Itä-Bontocin alueella asuvat kadaclanilaiset puhuvat kieltä, joka on läheistä sukua finalligille. He eivät kuitenkaan täysin ymmärrä finalligia ja haluaisivat Jumalan sanan omalle murteelleen. Kadaclanin seurakuntien johtajat ovat pyytäneet FSS:ää apuun ja suunnitelmissa on, että finalliginkielisestä käännöksestä tehdään kadaclaninkielinen versio. Tämän käännösprojektin aloittivat vuonna 2019 kolme paikallista kääntäjää. He tekevät Uuden testamentin käännöstä käyttäen finalliginkielistä Uutta testamenttia lähteenään. Tiimin jäsenet ovat innoissaan, koska nyt ollaan enää viimeistä tarkastusta vailla ja voidaan alkaa odottaa vuoden 2024 juhlaseremonioita.

Kääntäjän rukous

Samoin kuin Dave, myös Fukuda San joutui lähtemään Barligista muutaman palvelusvuoden jälkeen. Hän muutti takaisin Japaniin Japanin Wycliffen johtajaksi vuonna 1987 ja jatkoi käännösprojektia etänä vuoteen 1994. Tästä huolimatta Barligilla on suuri sija hänen sydämessään. Fukuda San vierailee alueella edelleen johtaessaan siellä lyhytkestoisia kampanjoita sekä kannustaa esirukouksiin ja muuhun projektin tukemiseen.

Hän rukoilee, että seurakuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä edistänyt FSS:n toiminta laajentuisi entisestään ja että se auttaisi barligilaisia ja kadaclanilaisia pääsemään tutustumaan yhä syvemmin Jumalan sanaan yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja lähetysjärjestöjen kanssa.

Teksti: Ling Lam, Wycliffe Global Alliance

Käännös: Sari Kaurala