Suomen Ulkoministeriön, Wycliffe Raamatunkääntäjien ja nepalilaisen NELHOS-järjestön äidinkielisen esikoulun hanke (2017-2020) lhomien parissa lähestyy loppuaan. Hanke lisää lasten läsnäoloa koulussa, edistää erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä ja tukee heidän oppimistaan, kun he voivat käyttää äidinkieltä koulussa. Wycliffe Raamatunkääntäjien tehtävä on itse Raamatun kääntämisen prosessien ja äidinkielisten seurakuntien tukemisen lisäksi äidinkielen käytön vahvistaminen koulutuksessa.

Äidinkieleen perustuva monikielinen opetus – mikä siis lhominkielisessä esikoulussa tarkoittaa sitä, että lhomin lisäksi opetuksessa käytetään sekä nepalin että englannin kieltä – vaikuttaa oppijan kehitykseen kokonaisvaltaisesti. Yksilötasolla se auttaa kehittämään oppijan, joka osaa ajatella kriittisesti ja tehdä päätöksiä. Pohjana tälle on oppijan oma äidinkieli, muut osaamansa kielet ja kokemukset. Samalla hänestä kasvaa itsevarma ja aktiivinen osallistuja. Tämä osa-alue on noussut vahvasti esiin esikoululaisten vanhempien kertomuksissa.

Oppijasta kasvaa myös luova ja yhteistyökykyinen osallistuja, joka uskaltaa tarttua tilaisuuteen ja tehdä valintoja myös itse. Monikielinen oppiminen tukee lapsen identiteettiä ja nostaa omanarvontuntoa, minkä lisäksi hänestä kasvaa elinikäinen ja motivoitunut oppija. 

Keskustellessamme eri vanhempien, viranomaisten ja opettajien kanssa lasten esikoulusta, huomasimme äidinkielen käytöllä olevan hyvin paljon erilaisia positiivisia vaikutuksia niin lapsiin, heidän oppimiseensa kuin myös sitä kautta aikuisiin. Lasten halu käydä koulua ja oppia kasvaa sen myötä, kun he ymmärtävät ja huomaavat oppivansa uutta.

Wycliffe Raamatunkääntäjät