Ennen kuin edes yhtä jaetta on käännetty, pikkuruisen kieliryhmän raamatunkäännösprojekti vaikuttaa jo koko Mozambikin alueella.

Phimben kieli, jota puhuu vain 14 000 ihmistä, on eräs monista kielistä Luoteis-Mozambikissa sijaitsevalla Maravian alueella, joka rajoittuu Sambesin jokeen etelässä ja Zambiaan pohjoisessa. Muihin kieliin kuuluu mm. chinyanja (tunnetaan myös nimellä chichewa), jota puhutaan laajemmalti eri alueilla ja kansallisten rajojen ulkopuolella.

Kuten muutkin kieliryhmät raja-alueilla, phimbeläiset muuttivat joko Zambiaan tai Malawiin Mozambikin sisällissodan (1977–92) aikaan. Noiden vuosien aikana phimbeläiset saivat ensimmäisen kosketuksensa Raamattuun.

”Kun sota loppui, he palasivat kotimaahansa mukanaan evankeliumi, mutta se oli vieraalla kielellä, ei heidän sydämen kielellään”, sanoo Bonifacio (Boni) Paulo, Etelä-Afrikan Wycliffen käännöspalveluiden johtaja.

Bonifacio Paulo

Kumppaneihin tutustuminen

Nyt, kolme vuosikymmentä myöhemmin, raamatunkäännös phimben kielelle on vihdoin alkanut.

Toukokuussa 2022 Boni ja hänen vaimonsa Busie kokoontuivat paikallisseurakuntien pastoreiden ja johtajien kanssa maravialaisessa kylässä keskustellakseen käännösprojektin aloittamisesta. Se oli toinen tapaaminen näissä merkeissä, osa niin kutsuttua ”tutkimus ja valmius” -vaihetta,  joka saattaa kestää kahdesta kolmeen vuotta ja jossa määritellään projektin tarve ja tutustutaan kumppaniin.

Tämän alueen uskontokunnat ovat tyypillisesti työskennelleet itsenäisesti, joten Boni ei ollut varma, miten projekti otettaisiin vastaan. Hänen ilokseen 11 henkilöä 10:stä eri uskontokunnasta osallistui tapaamiseen. Osallistujista vain kaksi oli phimbeläisiä, loput muiden kieliryhmien edustajia.

”Phimbe-yhteisön ulkopuolelta tulevien johtajien ja pastoreiden on hyvin vaikea tavoittaa phimbeläisiä ilman heidän sydämen kielellään kirjoitettua Sanaa”, Boni sanoo. ”Siksi nämä muualta tulevat pastorit näkivät tarpeelliseksi saada phimbenkielinen raamatunkäännös .”

Toukokuun tapaamisessa phimben kieltä puhuvat kertoivat, että he eivät olleet koskaan ajatelleet kielensä olevan niin tärkeä, että sille kannattaisi kääntää Raamattua.

”He luulivat, että Raamatun pitää olla kielillä, joita puhutaan enemmän”, Boni sanoo. ”He jopa kysyivät, kuinka Raamattu voitaisiin kääntää kielelle, jolla ei ole kirjoitettua kieltä.”

Ääniraamattu (Oral Bible translation, OBT) on yhä yleisempi keino saada Raamattu sellaisille kieliyhteisöille, joilla ei vielä ole omaa raamatunkäännöstä. Koska yli 90 % phimbeläisistä ei osaa lukea tai kirjoittaa, käännöskumppanit ovat päättäneet, että ensimmäiset kolme vuotta tehdään ääniraamattua. Tämän jälkeen katsotaan, tarvitaanko myös kirjoitettu käännös vai jatketaanko ääniraamatulla.

”Meitä rohkaisi se, että kirkkojen johtajat ja pastorit ovat huomanneet tämän tarpeen”, Boni sanoo. ”Kaiken lisäksi meistä tuntuu, että he ottamassa  projektin omakseen jo tässä keskustelu- ja suunnitteluvaiheessa. Me olemme vieraita ja he isäntiä.”

Ennalta arvaamaton yhtenäisyys

Tapaamisen jälkeen eräs pastori tuli Bonin luo. ”Olen nähnyt tämän tapahtuvan”, hän sanoi viitaten niin monen ja niin monesta eri kirkkokunnasta tulevan pastorin ja kirkonjohtajan yhteiskokoontumiseen. 

”Kaikki osallistujat olivat sitä mieltä, etteivät olleet koskaan olleet  yhtä yksimielisiä yhteisen päämäärän puolesta. He sanoivat: ”Tämän projektin kautta ei ainoastaan käännetä Raamattua phimben kielelle, vaan myös yhdistetään meidät.”

Seuraavana päivänä sama pastori soitti Bonille kertoakseen, että he olivat ryhmänä matkalla läheiselle vuorelle rukoilemaan yhdessä projektin, seurakuntiensa ja elämiensä puolesta.

Tätäkään ei ollut tapahtunut aiemmin.

”Luulen, että kun yhteisten ”pelisääntöjen” periaatteet otetaan tosissaan, käy näin”, Boni sanoo viitaten sääntöihin, joita monet raamatunkäännösjärjestöt noudattavat. Näistä säännöistä Boni mainitsee etenkin kumppanuuden ja kehittämisen periaatteet.

”Kumppanuudessa yritämme ensin etsiä seurakuntaa ja sitoutua siihen, ennen kuin ajattelemme mitään muuta”, hän kertoo. ”Seurakunnalla en tarkoita tiettyä uskontokuntaa, vaan Kristuksen ruumista. Kun sitoudumme seurakuntaan, emme odota lopputulosta – käännettyä Raamattua – voidaksemme alkaa mitata sen vaikutusta. Sen sijaan laadimme strategian siten, että jopa kumppanuustapaamisissamme tai kielentutkimuksissamme pyrimme näkemään kaikenlaiset vaikutukset yksilön ja yhteisöjen elämässä.”

Paikalliset seurakuntakumppanit tapaavat jälleen myöhemmin tänä vuonna päättääkseen projektin aikataulusta. Projektin aloitus on mahdollisesti keväällä 2023.

Teksti: Jim Killam, Wycliffe Global Alliance

Käännös: Sari Kaurala